Europejskie Centrum Krioterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dystrybutorem najnowocześniejszych urządzeń medycznych do krioterapii ogólnoustrojowej. Nasze wyroby posiadają certyfikat UE dla wyrobów medycznych. Czynnikiem chłodzącym w kriokomorach jest azot.

 

Znak CE

Kriokomora SNCC-01    Kriokomora DNCC-01    Kriokomora SNCC-02

Wszystkie modele naszych komór kriogenicznych typu "CryoBarrel", spełniają normy UE dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 wdrożoną do prawa polskiego Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 rok 2004) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251 poz. 2514 rok 2004), co potwierdza posiadany przez nas certyfikat WE (CE 1451).Ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 1, 00-116 WARSZAWA, tel./fax (48 22) 654-55-45, e-mail: biuro@160.pl licznik