Местонахождение ПоказанияПротивопоказани
  ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР
  КРИОТЕРАПИИИ
  И РЕАБИЛИТАЦИИ
Введение
Центры криотерапии
Модели криосаун
Фотографии
Теория
Контакт
 

 

Местонахождение

Где можно пройти курс процедур:

Biala Podlaska — NZOZ Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej, ul.Warszawska 14
Бела Подляска — Специализированная поликлиника комплексной реабилитации ул.Варшавска 14

Bydgoszcz — Szpital Uniwersytecki im.A.Jurasza Klinika Rehabilitacji, ul. M.Sklodowskiej-Curie 9
Быдгость — Клиника реабилитации при Университете им.А.Юраша ул.М.Склодовской- Кюри 9

Katowice — NZOZ Fizjo-Med, ul. Їelazna 1
Катовице — Поликлиника «Физио-Мед» ул.Желязна 1

Kowary — Osrodek "Jelenia Struga", ul. Podgуrze 55
Ковары — Санаторий «Еленя Струга» ул.Подгуже 55

Krakow — Przychodnia Rejonowa, ul. G. Kutrzeby 4
Краков — Районная Поликлиника ул.Кутребы 4

Nowy Tomysl —, ul. Rуїana 18
Новый Томышль —Поликлиника ул.Ружана 18

Pabianice — SPZOZ, ul. Jana PAWLA II 68
Пабианице — Поликлиника ул.Яна Павла II 68

Piotrkow Trybunalski — Zaklad Rehabilitacji Leczniczej I Medycyny Fizykalnej, ul. Folwarczna 38
Пётрков Трибунальский — Поликлиника лечебной реабилитации ул.Фольварча 38

Rumia — NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23
Румия — Поликлиника ул.Дердовского 23

Sopot — SPZOZ Uzdrowisko Sopot, ul. 23 Marca 105
Сопот — Санаторий «Сопот»ул.23 Марта 105

Warszawa — SZPZLO W-wa Bemowo, ul.Wroclawska 19
Варшава — Поликлиника ул.Вроцлавска 19

Warszawa — Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ, ul. Koszykowa 78
Варшава — Центральная военная поликлиника «Цепелек»ул.Кошикова 78Ul. SWIETOKRZYSKA 36 LOK. 1, 00-116 WARSZAWA, tel./fax (48 22) 654-55-45, e-mail: biuro@160.pl licznik