-

Ka SNCC-01   Ka DNCC-01   Ka SNCC-02

Ka SNCC-01      

Wszystkie modele naszych komr kriogenicznych typu "CryoBarrel", spelniaj normy UE dotyczce wyrobw medycznych zgodnie z Dyrektyw Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 wdroon do prawa polskiego Ustaw z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 rok 2004) i Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r w sprawie wymaga zasadniczych dla wyrobw medycznych rnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251 poz. 2514 rok 2004), co potwierdza posiadany przez nas certyfikat WE (CE 1451).Ul. SWIETOKRZYSKA 36 LOK. 1, 00-116 WARSZAWA, tel./fax (48 22) 654-55-45, e-mail: biuro@160.pl licznik