Europejskie Centrum Krioterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dystrybutorem najnowocześniejszych urządzeń medycznych do krioterapii ogólnoustrojowej. Nasze wyroby posiadają certyfikat UE dla wyrobów medycznych. Czynnikiem chłodzącym w kriokomorach jest azot.

TEORIA SŁOWNIKLITERATURA
 

 

CIEKŁY AZOT - ciecz o niskiej temperaturze wrzenia (-196°C), przechowywana
w specjalnych zbiornikach między innymi 230 litrów i 1000 litrów, transportowana
na miejsce przeznaczenia w przystosowanych do tego celu cysternach.

CZAS EKSPOZYCJI W KRIOKOMORZE - okres przebywania pacjenta w kriokomorze
od 1 do 3 min.

HIPOTERMICZNY DYSKOMFORT - negatywne odczucie pacjenta podczas zabiegu
związane z oddziaływaniem niskich temperatur na powierzchnię skóry.

KINEZYTERAPIA - część zabiegu krioterapeutycznego, polegająca na wykonywaniu intensywnych ćwiczeń fizycznych zaraz po wyjćciu z komory kriogenicznej.

KRIOKOMORA - KOMORA KRIOGENICZNA - urządzenie do wykonywania
zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej.

KRIOTERAPIA - jest to zastosowanie zimna w celach leczniczych.

KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA - metoda leczenia zimnem polegająca
na silnym schłodzeniu powłoki całego ciała.

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - metoda leczenia zimnem polegająca na lokalnym,
silnym schłodzeniu wybranej powłoki ciała.

PARY AZOTU - gaz powstały z rozprężenia azotu z fazy ciekłej do fazy gazowej
(rozprężenie następuje w kriokomorze).

STREFA DZIAŁANIA KRIOTERAPEUTYCZNEGO - ta część kriokomory,
w której utrzymuje się żądany poziom temperatury - kabina pacjenta.

PROCES PRZYGOTOWANIA KRIOKOMORY DO PRACY - proces związany
z przejściem azotu z fazy ciekłej do fazy gazowej - postaci par, które następnie wprowadzane są podczas zabiegu do kabiny pacjenta.Ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 1, 00-116 WARSZAWA, tel./fax (48 22) 654-55-45, e-mail: biuro@160.pl licznik