Europejskie Centrum Krioterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dystrybutorem najnowocześniejszych urządzeń medycznych do krioterapii ogólnoustrojowej. Nasze wyroby posiadają certyfikat UE dla wyrobów medycznych. Czynnikiem chłodzącym w kriokomorach jest azot.

model SNCC-01 model SNCC-02 model DNCC-01 ZASTOSOWANIE
ZAOPATRZENIE WYMOGI LOKALOWE BEZPIECZEŃSTWO SZKOLENIA
 

 

Azot w fazie gazowej jest gazem obojętnym, nietoksycznym
oraz bezpiecznym pod względem ryzyka wybuchu czy pożaru.
Jednak należy brać pod uwagę to, że niebezpieczeństwo podczas
obchodzenia się z nim powstaje z powodu rozcieńczania nim powietrza
w strefie znajdowania się personelu obsługującego a w konsekwencji
obniżenia ułamku objętościowego tlenu w powietrzu, co może
doprowadzić do niedoboru tlenu w pomieszczeniu. Dlatego więc
konieczne jest umieszczenie w pomieszczeniu czujnika stężenia tlenu
oraz nie dozwolone jest otwieranie drzwi kabiny kriokomory
przed zakończeniem zabiegu i automatycznym opróżnieniem kabiny z gazu.
Nie można również dopuścić do oddychania przez pacjenta azotem
znajdującym się w kriokomorze. W tym celu, przed rozpoczęciem zabiegu
należy ustawić na odpowiedniej wysokoćci podnośnik, tak aby ramiona
pacjenta znajdowały się nie niżej niż poziom górnej krawędzi kabiny.
Ponadto w przypadku oznak omdlenia u pacjenta personel obsługi
powinien natychmiast otworzyć drzwi kabiny. Generalnie, w sytuacjach
nadzwyczajnego otwierania drzwi kabiny w trakcie zabiegu, a co za tym
idzie zrzutu azotu gazowego do pomieszczenia, należy dokonać jego
wietrzenia. Niezależnie od powyższego należy dokładnie zapoznać się
z wymogami bezpiecznej pracy ze zbiornikami EURO-CYL 230/4
dostarczanymi przez BOC Gazy. Wszystkie zawory bezpieczeństwa
w układzie doprowadzającym ciekły azot ustawione są na 1,5 bar.Ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 1, 00-116 WARSZAWA, tel./fax (48 22) 654-55-45, e-mail: biuro@160.pl licznik