Europejskie Centrum Krioterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dystrybutorem najnowocześniejszych urządzeń medycznych do krioterapii ogólnoustrojowej. Nasze wyroby posiadają certyfikat UE dla wyrobów medycznych. Czynnikiem chłodzącym w kriokomorach jest azot.

model SNCC-01 model SNCC-02 model DNCC-01 ZASTOSOWANIE
ZAOPATRZENIE WYMOGI LOKALOWE BEZPIECZEŃSTWO SZKOLENIA
 

 

Na terenie Polski mamy kilku dostawców ciekłego azotu.
Europejskie Centrum Krioterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o. na podstawie
umowy z firmą BOC Gazy Sp. z o.o. gwarantuje pewność dostaw
gazu do dowolnego punktu na terenie kraju.

Koszty
Przy założeniu wykonywania jednej pełnej serii zabiegów
(20 cykli) dziennie cena litra gazu to ok. 3,35 zł/litr brutto.
Przy założeniu wykonywania dwóch pełnych serii zabiegów (40 cykli)
dziennie cena litra gazu to ok. 2,71 zł/litr brutto.

Cena gazu będzie niższa w przypadku zainstalowania
stacjonarnego zbiornika o pojemnoćci 1000 litrów. Montaż takiego
zbiornika nie wymaga zgody UDT, natomiast musi być on
zamontowany na zewnątrz budynku, w którym zainstalowana jest
kriokomora. Zbiornik ten wymaga wykonania instalacji podłączenia
do kriokomory.

Dostawy gazu odbywają się wg. zapotrzebowania zależnego od ilości
przeprowadzonych zabiegów.Ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 1, 00-116 WARSZAWA, tel./fax (48 22) 654-55-45, e-mail: biuro@160.pl licznik